Beveiliging

Beveiliging

Beveiliging staat tegenwoordig onder een schijnwerper. Door diverse calamiteiten zoals aanslagen, geweldpleging en diefstal, willen steeds meer overheden, organisaties en particuliere personen gebruik maken van professionele beveiliging.

Waarom beveiliging

Gasten en klanten in welke sector dan ook willen graag een beleving. Hoe mooier de beleving, hoe meer indruk en hoe groter de waardering. Deze waardering kan zich uitten in positieve reacties, terugkerende bezoeken en hogere uitgaven op de locatie.

Een van de belangrijkste aspecten van een goede beleving is een gevoel van veiligheid. Een gevoel van veiligheid zonder belemmerende veiligheidsmaatregelen. Om deze reden wordt er in toenemende mate professionele beveiliging ingezet; beveiliging die garant staat voor optimale veiligheid, zonder de beleving van de gasten aan te tasten.

Soorten beveiliging

Er zijn vele soorten beveiliging. De een meer zichtbaar dan de andere. Allemaal erop gericht om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ongewenst gedrag kan zich bijvoorbeeld uiten in agressie, dronkenschap, intimidatie en handel in verboden middelen.

Een aantal voorbeelden van beveiligingsmaatregelen:

Voorkomen en correct handelen

Beveiliging bestaat voor een groot deel uit het voorkomen van calamiteiten. Niemand zit te wachten op een inbraak, vechtpartij of andere vervelende voorvallen en daarom worden er maatregelen genomen om de kans op een calamiteit te reduceren.

Actief surveilleren door beveiligers, het strategisch plaatsen van camera’s en een alarmsysteem of, zoals nu in het nieuws is, het plaatsen van wegblokkades in steden. Al deze maatregelen moeten voorkomen dat er vervelende dingen gebeuren. Voorkomen is in dit geval veel beter dan genezen.

Mocht er onverhoopt wel een voorval plaatsvinden, dan is het van belang dat er correct en snel gehandeld wordt. Beveiligers zijn allemaal gediplomeerd voor zij daadwerkelijk aan de slag gaan. Dit betekent dat elke beveiliger kennis heeft van hoe te handelen in het geval van een calamiteit. Niet alleen kunnen beveiligers BHV toepassen, ook staan zij in contact met een meldkamer die snel de hulpdiensten kan inschakelen.

Op deze manieren proberen wij eerst leed te voorkomen, maar mocht er toch wat voorvallen, dan kunnen wij het snel en adequaat oplossen.

Predon Security - beveiliging - beveiligingsbedrijf

Verwachtingen voor de toekomst

Wij verwachten dat in de toekomst, de vraag naar beveiliging zal toenemen. De wereldwijde onrust groeit en zal zeker niet afnemen. We zien ook al een groeiende vraag naar beveiligers.

Beveiligingstechnieken zullen ook sterk ontwikkelen doordat er nu meer aandacht voor dit thema is. De alarmsystemen worden beter afgestemd en samengevoegd met andere digitale middelen.

Hoe alles ook zal veranderen, wij hebben vertrouwen in een veilige toekomst en onze beveiligers zullen altijd zorgen voor optimale veiligheid.

Lees hier meer over beveiliging op Wikipedia.

Heeft u een object, evenement, bouwplaats of iets anders waarvoor u beveiliging wilt inzetten?