Buitengebied werkt samen tegen misdaad

Buitengebied werkt samen tegen misdaad

Buitengebied werkt samen tegen misdaad.

In het buitengebied is een lastig gebied als het gaat om misdaad; veel agrariërs krijgen te maken met criminelen, drugshandel, afvaldump en soms zelfs mensenhandel. Om dit tegen te gaan, wordt er een intensieve samenwerking opgezet tussen overheden en de private sector om het buitengebied veiliger te maken.

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geeft aan dat het voor boerenbedrijven onmogelijk is om alleen tegen de georganiseerde criminaliteit te strijden. Zeker als deze steeds groter, agressiever en indringender wordt. Daarom starten steeds meer gemeenten met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied. Het KVO is de basis voor een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen om het buitengebied veiliger te maken. Afgelopen woensdag is Dronten als eerste gemeente in de provincie Flevoland met het KVO Buitengebied gestart.

 

Samenwerkingsverbanden

Ervaringen in pilotgebieden in Gelderland en Noord-Brabant leren dat de criminaliteit daalt als gemeenten, politie, brandweer, agrariërs, waterschappen, natuurorganisaties en jagers intensiever met elkaar samenwerken.

Veilige buitengebieden hebben een hoge prioriteit in de regio’s Oost en Midden-Nederland. Daarom is door de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) in deze regio’s subsidie aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee in cofinanciering nog acht KVO-projecten worden gestart in buitengebieden in Oost- en Midden Nederland.

 

Predon Security werkt ook met diverse boeren samen en verzorgt surveillance in het buitengebied om misdaad tegen te gaan. Wij vinden bovengenoemd initiatief zeer goed.

Geen reactie's

Geef een reactie

13 + zestien =